Welkom op de website van de HBWW.

 

De HBWW is een vereniging voor en van huurders van de woningstichting Woensdrecht.Wij behartigen hun belangen, zorgen er voor dat er communicatie is tussen woningstichting en huurders en wij bemiddelen bij problemen tussen huurders en woningstichting.

 

Op dit moment telt de HBWW ongeveer 700 leden. Vanaf 1 januari 2012 wordt iedere nieuwe huurder van de woningstichting Woensdrecht automatisch lid van de HBWW, tenzij hij/zij aangeeft dat niet te willen.

Het lidmaatschap is overigens helemaal gratis. De HBWW is lid van de nederlandse Woonbond en staat ingeschreven bij de KvK. onder nummer H20099825